HNA - Flagging

I dag 17. juli har Vattenfall Norge AS inngått avtale med  Folketrygdfondet om kjøp av Folketrygdfondets post i  Hafslund ASA.


I henhold til avtalen har Vattenfall Norge AS kjøpt til sammen 10.026.184 aksjer, fordelt på 8.022.559 A-aksjer til kurs NOK 48,50 pr. aksjer og 2.003.625 B-aksjer til kurs NOK 30 pr. aksje.

Etter gjennomføring av ervervet har Vattenfall Norge AS 21.680.731 A-aksjer (tilsvarende 31,74% av A-aksjene) og 2.003.625 B-aksjer (tilsvarende 4,24% av B-aksjene). Denne aksjebeholdningen gir 31,74% av stemmene og 20,5% av aksjene i selskapet.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner