HNA - Flagging

I dag 17. juli har Vattenfall Norge AS inngått avtale med  Folketrygdfondet om kjøp av Folketrygdfondets post i  Hafslund ASA.

I henhold til avtalen har Vattenfall Norge AS kjøpt til sammen 10.026.184 aksjer, fordelt på 8.022.559 A-aksjer til kurs NOK 48,50 pr. aksjer og 2.003.625 B-aksjer til kurs NOK 30 pr. aksje.

Etter gjennomføring av ervervet har Vattenfall Norge AS 21.680.731 A-aksjer (tilsvarende 31,74% av A-aksjene) og 2.003.625 B-aksjer (tilsvarende 4,24% av B-aksjene). Denne aksjebeholdningen gir 31,74% av stemmene og 20,5% av aksjene i selskapet.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner