HNA - Flagging

Statoil har i dag inngått avtale om å selge sine 13.368 A-aksjer i Hafslund ASA for 50 kr. pr. aksje. Dette utgjør 19,58% av A-aksjene og 11,58% av totalkapitalen i selskapet. Tirsdag 23. november 1999 er avtalt handelsdato for gjennomføring av transaksjonen. Statoilkonsernet har etter gjennomføring av salget 0,1% av totalkapitalen i Hafslund ASA i form av 115229 ikke-stemmeberettigede B-aksjer og ingen stemmeberettigede A-aksjer. I tillegg har Statoils Pensjonskasse en andel på 0,16% av toatlkapitalen i Hafslund ASA i form av 182.490 ikke-stemmeberettigede B-aksjer.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner