HNA - Flagging

Statoil har i dag inngått avtale om å selge sine 13.368 A-aksjer i Hafslund ASA for 50 kr. pr. aksje. Dette utgjør 19,58% av A-aksjene og 11,58% av totalkapitalen i selskapet. Tirsdag 23. november 1999 er avtalt handelsdato for gjennomføring av transaksjonen. Statoilkonsernet har etter gjennomføring av salget 0,1% av totalkapitalen i Hafslund ASA i form av 115229 ikke-stemmeberettigede B-aksjer og ingen stemmeberettigede A-aksjer. I tillegg har Statoils Pensjonskasse en andel på 0,16% av toatlkapitalen i Hafslund ASA i form av 182.490 ikke-stemmeberettigede B-aksjer.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner