HNA - Flaggmelding

Generalforsamlingen i E-CO Energi as har i dag vedtatt  fisjon med Oslo kommune Holding AS. Begge selskapene er  eiet med 100% av Oslo kommune. Fisjonen innebærer at E-CO  Energi as overdrar 27.026.851 A-aksjer i Hafslund ASA og  9.368.670 B-aksjer i Hafslund ASA til Oslo kommune Holding  AS. Etter gjennomføringen av fisjonen vil E-CO Energi as  ikke eie noen aksjer eller rettigheter til aksjer i  Hafslund ASA.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner