HNA - Flaggmelding Oslo Energi

Oslo Energi Holding AS har den  22.11.99 ervervet 13.368.679 A-aksjer  i Hafslund ASA. Selskapets beholdning  av A-aksjer i Hafslund ASA er etter  dette 27.026.851, som utgjør 39,58% av A-aksjene. I tillegg har Oslo Energi  Holding AS en beholdning på  9.368.670(19,86%) B-aksjer i Hafslund  ASA. Selskapets samlede beholdning av  A- og B- aksjer etter ervervet er  36.395.521 aksjer, som utgjør 31,52%  av aksjekapitalen.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner