HNA - Flaggmelding Oslo Energi

Oslo Energi Holding AS har den  22.11.99 ervervet 13.368.679 A-aksjer  i Hafslund ASA. Selskapets beholdning  av A-aksjer i Hafslund ASA er etter  dette 27.026.851, som utgjør 39,58% av A-aksjene. I tillegg har Oslo Energi  Holding AS en beholdning på  9.368.670(19,86%) B-aksjer i Hafslund  ASA. Selskapets samlede beholdning av  A- og B- aksjer etter ervervet er  36.395.521 aksjer, som utgjør 31,52%  av aksjekapitalen.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner