HNA - FUSJONSPLAN STYREGODKJENT

Styrene i Hafslund ASA og Viken Energinett, godkjente 2. november en fusjonsplan for den planlagte fusjonen mellom Viken Energinett og Hafslunds heleide datterselskap Hafslund Nett Holding AS med fusjonsvederlag delvis i form av aksjer i Hafslund ASA. Fusjonsplanen bygger på rammeavtalen av 13. juli d.å. mellom Oslo kommune og Hafslund ASA, se børsmelding av samme dato, og er inngått etter gjensidig due diligence-gjennomgang av de involverte selskaper.Fusjonen, sammen med det planlagte oppkjøpene av Oslo Energi, økningen til 65,6 % eierandel i Tindra Energi og Viken Energinett AS' overtagelse av 100% Østnett , er viktige ledd i Hafslunds ekspansjon og fornying av energisektoren. Samlet kundebase for alle selskapene er ca 700.000 og Hafslund-konsernet vil bli det ledende nedstrømsselskapet i bransjen.

Fullstendig fusjonsprospekt forventes å bli offentliggjort i uke 46.

Etter behandling i Oslo bystyre vil fusjonsplanen bli forelagt generalforsamlingene i selskapene for godkjennelse i desember. Selskapsrettslig gjennomføring av fusjonene vil ventelig finne sted i mars 2002.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner