HNA - Gjennomføring av fusjonKreditorfristen for fusjonen utløp den 15. mars 2002. Det er ikke fremkommet innvendinger fra kreditorene mot fusjonen. Styret vedtok i dag at også de øvrige betingelsene for å gjennomføre fusjonen i henhold til fusjonsplanen er oppfylt, så snart fisjonen av fjernvarmevirksomheten og ikke driftsrelaterte eiendommer i Viken Energinett AS er gjennomført. Meldinger om fusjonen, kapitalforhøyelse og vedtektsendringer i Hafslund ASA og den forutsatte fisjonen i Viken Energinett AS vil snarest bli sendt Foretaksregisteret.

Oslo kommune vil som eier av 67 % av aksjene i Viken Energinett AS ved fusjonen motta 40.497.796 A-aksjer og 27.974.237 B-aksjer i Hafslund ASA, tilsvarende 35.1 % av aksjene i Hafslund ASA. Sammen med aksjer eid av E-CO Energi AS (100 % eid av Oslo kommune) representerer dette en samlet eierandel på 53,7 % i Hafslund ASA. Oslo kommune vil i tillegg motta et kontantvederlag på NOK 550 mill.

Fusjonen er sammen med oppkjøpet av Vattenfall Norge AS (herunder datterselskapet Oslo Energi AS), majoritetskontroll i Tindra AS (65,6%), Viken Energinett AS' overtagelse av 100 % av Østnett AS, viktige ledd i Hafslunds ekspansjon innen energisektoren.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner