HNA - GODKJENNELSE ERVERV I TINDRADet er videre inngått en avtale med Energiselskapet Buskerud hvor det gis en rett til å selge og Hafslund en rett til å kjøpe Energiselskapet Buskeruds aksjer i Tindra i løpet av 2002 og til i hovedsak samme betingelser som i avtalen med Akershus Energi.

Tindra er blant Norges ledende kraftomsetningsselskap med ca. 240.000 kunder. Selskapet har 60 ansatte med hovedkontor i Oslo.

Parallelt med overnevnte, har Viken Energinetts styre godkjent avtalen med Akershus Energi om å overta Østnett 100%.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner