HNA - Korreksjon flaggmelding

Ref.:  Erik Thuestad, Investor Relations, Tel.:+4722544425


Dato: 20.01.2003

ORK - Korreksjon flaggemelding

Det vises til børsmelding av i dag om flagging av aksjeinnehav.

Tallene som ble oppgitt for Hafslund var dessverre feil.

Orkla eier 4.413.205 A-aksjer og 5.501.061 B-aksjer i Hafslund, tilsvarende 5,08% av aksjekapitalen.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner