HNA - MAJORITET I MJØSKRAFT AS VED KJØP AV 4,3 %

Hafslund ASA (HNA)  har i dag inngått avtale om  kjøp av 4,3 % av aksjene i Mjøskraft AS og øker sin eierandel til 54,2 %.  Kjøpesum er NOK 34,6 millioner.
Gjøvik Kommune og Østre Toten kommune gis samtidig en rett til og selge sine resterende aksjer, 45,7 % til en samlet pris på NOK 319 millioner i ulike perioder i løpet av 2004/2005.
 
Mjøskraft AS med ca. 200 ansatte hadde i 2002 en omsetning på NOK 290 millioner, en Ebitda på ca. NOK 80 millioner og et resultat etter skatt på ca. NOK 40 millioner.
Mjøskraft AS vil med virkning fra 1.1.2003 bli konsolidert inn i Hafslund ASA.
 
Oslo, 28.mars 2003
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
 
Konserndirektør Arne Erik Kristiansen + 47 22 43 56 44
Finansdirektør Christian Berg + 22 43 57 01

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner