HNA - Meldepliktig handel

Bjørn Eidem, styreformann i Hafslund ASA, har i dag ervervet 3.300 A-aksjer i Hafslund ASA til en pris av NOK 30,- pr. stk.. Ny beholdning etter dette er 3.899 A-aksjer og 299 B-aksjer.
 
Oslo, 22. august 2002
HAFSLUND ASA

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner