HNA - Meldepliktig handel

Bjørn Eidem, styreformann i Hafslund ASA, har i dag ervervet 3.300 A-aksjer i Hafslund ASA til en pris av NOK 30,- pr. stk.. Ny beholdning etter dette er 3.899 A-aksjer og 299 B-aksjer.
 
Oslo, 22. august 2002
HAFSLUND ASA

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner