HNA - Meldepliktig handel

Hafslund Invest ASA har den 03.01.02 solgt 313.450 aksjer i  Jøtul ASA, som tilsvarer 10,7% av aksjekapitalen i  selskapet. Aksjene er solgt til kurs 65,- pr. aksje.  Hafslund Invest AS eier etter dette ingen aksjer i Jøtul  ASA.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner