HNA - Meldepliktig handel


mars kjøpt 10.000 Hafslund B-aksjer på NOK 26,00 pr. aksje,
Eldøy har etter denne handelen en beholdning på 21.400
aksjer i Hafslund ASA.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner