HNA - NY KONSERNLEDELSE

Styret i Hafslund ASA ble torsdag 20. desember orientert om at konsernsjef Rune Bjerke har utnevnt ny ledelse i konsernet. Den nye konsernledelsen er som følger:


Morten Grødahl (47) konserndirektør Stab, Oslo
Christian Berg (32) konserndirektør Finans, Oslo
Per Kristian Olsen (51) konserndirektør Distribusjon, Fredrikstad
Arne Erik Kristiansen (43) konserndirektør Investeringer, Oslo
Bjørn Frogner (39) konserndirektør Entreprenør & Sikkerhet, Oslo
Knut Mikalsen (57) konserndirektør Produksjon, Hosle
Tove Pettersen (30) konserndirektør Kraftomsetning, Oslo
Vibeke Strømme (37) konserndirektør Tjenester, Oslo

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner