HNA - NY KONSERNLEDELSE

Styret i Hafslund ASA ble torsdag 20. desember orientert om at konsernsjef Rune Bjerke har utnevnt ny ledelse i konsernet. Den nye konsernledelsen er som følger:


Morten Grødahl (47) konserndirektør Stab, Oslo
Christian Berg (32) konserndirektør Finans, Oslo
Per Kristian Olsen (51) konserndirektør Distribusjon, Fredrikstad
Arne Erik Kristiansen (43) konserndirektør Investeringer, Oslo
Bjørn Frogner (39) konserndirektør Entreprenør & Sikkerhet, Oslo
Knut Mikalsen (57) konserndirektør Produksjon, Hosle
Tove Pettersen (30) konserndirektør Kraftomsetning, Oslo
Vibeke Strømme (37) konserndirektør Tjenester, Oslo

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner