HNA - PRESENTASJON AV REGNSKAP 3. KVARTAL 2001fredag 23. november kl. 10.00

i Hafslunds lokaler i Karenslyst Allè 11. Innkjøring Sjølyst fra Bygdøylokket. Bruk gjerne parkeringshus mellom ICA og Karenslyst Allè 11. Parker da i 5. etasje på Hafslund ASAs parkeringsplasser.

Påmelding skjer til Mona H. Nymo, enten pr. telefaks 23 01 42 72, telefon 23 01 42 58 eller e-mail: mona.nymo@hafslund.no

Det gjøres oppmerksom på at regnskap 3. kvartal 2001 er tilgjengelig ved selskapets kontor i Karenslyst Allè 11 fra kl. 10.00 den 23. november 2001 og på internettadresse http://www.huginonline.no/HNA


Med vennlig hilsen
HAFSLUND ASA

Sign.
Rune Bjerke
adm. direktør

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner

Dokumenter og linker