HNA - Pressemelding ordinær generalforsamlingAv selskapets aksjer var totalt 165.131.134 aksjer representert, hvorav 108.794.126 A-aksjer med stemmerett og 56.337.008 B-aksjer.

Det fremlagte årsoppgjøret for Hafslund ASA ble av generalforsamlingen enstemmig godkjent. Generalforsamlingen vedtok å dele ut et utbytte for 2001 på kr. 1,20 per aksje. Utbyttet utbetales 3. juni 2002.

Etter forslag fra styret, vedtok generalforsamlingen å gi styret fullmakt til å foreta erverv av egne B-aksjer. Den høyeste pålydende verdi av aksjer som kan erverves i henhold til fullmakten er kr. 19.522.344, tilsvarende 10 % av selskapets aksjekapital.

Generalforsamlingen valgte PricewaterhouseCoopers DA som ny revisor for konsernet. Beslutningen var enstemmig og i tråd med styrets innstilling.

Etter forslag fra valgkomiteen ble Bjørn Eidem gjenvalgt som styrets leder. Tore Olaf Rimmereid, Arild Sundberg og Lars Fritihiof ble gjenvalgt som styremedlemmer. Disse ble valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling 2004. Øvrige styremedlemmer ble på ekstraordinær generalforsamling 20. desember 2001 valgt for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2003.

Generalforsamlingen gjenvalgte Borger A. Lenth som leder av valgkomiteen. Christen Furuholmen (gjenvalg), Khennet Tallinger (gjenvalg) og Kjell Viland (ny) ble valgt som medlemmer av valgkomiteen.Oslo, den 14. mai 2002

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner