HNA - SALG TINDRAS' AKSJER I KRAFTINOR

Hafslund ASAs (HNA) heleide datterselskap Tindra AS har i dag inngått avtale med Lofotkraft Produksjon AS om at disse overtar Tindras eierandel på 49% i kraftomsetningsselskapet Kraftinor AS. Som oppgjør for aksjene får Tindra NOK 53,9 millioner. Regnskapsmessig gevinst for Hafslund ved salget er NOK 22,4 millioner som vil bli bokført i 4. kvartal 2002. I tillegg får Hafslund tilbakebetalt et lån på NOK 17,4 millioner.
 
Gjennomføringen av transaksjonen er betinget av godkjenning i selskapenes styrer innen 25. november 2002.
 
Salget er et ledd i konsernets arbeid med kapitalfrigjøring og rendyrking av kjernevirksomheten.
 
 
Oslo, 30. oktober 2002
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
 
Konserndirektør Tove Pettersen          
+ 47 22 43 56 43
 
Informasjonsdirektør Frode Geitvik      
+ 47 958 43 933

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner