HNA - Styret i Hafslund opphever overdragelses forbudStyret i Hafslund har i dag godkjent at Vattenfall AB (publ.) kan overdra de Hafslund aksjer de mottok som delvis oppgjør for aksjene i Vattenfall Norge AS, til Sydkraft AB (publ.).

For nærmere informasjon kontakt;

Konserndirektør økonomi og finans Christian Berg
23 01 42 19/ 917 46 910


Oslo, 27. februar 2002

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner