HNA - Sydkraft inn i Hafslund


selskapet har inngått en intensjonsavtale med Sydkraft som
gir konsernet kontroll over energiselskapet HEW i Hamburg,
og som innebærer at Vattenfall overdrar sine aksjeposter i
Hafslund ASA til Sydkraft.  Vattenfall har 31,75% av A-
aksjene og 4,25% av B-aksjene i Hafslund.  Sydkraft har fra
før 2,14% av A-aksjene og 0,14% av B-aksjene i Hafslund ASA.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner