HNA - Valg

Valg til bedriftsforsamling og
valgkomite

Etter forslag fra Valgkomitèen ble Sverre Morten Blix enstemmig gjenvalgt for to år som medlem av Bedrifts-
forsamlingen. Som nye medlemmer av bedriftsforsamlingen ble valgt Bertil Tiusanen til å etterfølge Anders Hedenstedt, Nils Bjørnebekk til å etterfølge Hans Herman Horn og Sten
Åke Forsberg til å etterfølge Svein R.Hagen.Videre ble etter forslag fra Valgkomitèen Christen Furuholmen og Georg Kervel gjenvalgt som vara- medlemmer av bedrifts-forsamlingen for ett år. Svein R. Hagen og Ellen Christine Christiansen ble valgt som nye varamedlemmer.Erling Øverland ble enstemmig valgt for to år som medlem av Valgkomitèen.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner