HNA - Valg

Valg til bedriftsforsamling og
valgkomite

Etter forslag fra Valgkomitèen ble Sverre Morten Blix enstemmig gjenvalgt for to år som medlem av Bedrifts-
forsamlingen. Som nye medlemmer av bedriftsforsamlingen ble valgt Bertil Tiusanen til å etterfølge Anders Hedenstedt, Nils Bjørnebekk til å etterfølge Hans Herman Horn og Sten
Åke Forsberg til å etterfølge Svein R.Hagen.Videre ble etter forslag fra Valgkomitèen Christen Furuholmen og Georg Kervel gjenvalgt som vara- medlemmer av bedrifts-forsamlingen for ett år. Svein R. Hagen og Ellen Christine Christiansen ble valgt som nye varamedlemmer.Erling Øverland ble enstemmig valgt for to år som medlem av Valgkomitèen.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner