HNA- GEN.FORS/REGNSK/EKS. 1,10 I


generalforsamling mandag 10. mai 1999
i Rica Sjølyst Konferansesenter, Oslo,
under ledelse av bedriftsforsamlingens
ordfører Hans Halvorsen. Av selskapets
aksjer var totalt 85.425.929 aksjer
representert, hvorav 61.059.917
A-aksjer med stemmerett og  24.366.012
B-aksjer.Det fremlagte årsoppgjøret
for 1998 for Hafslund ASA ble av
generalforsamlingen enstemmig
fastsatt. Generalforsamlingen vedtok å
utdele et utbytte for 1998 på kr 1,10
pr. aksje. Utbyttet utbetales 28. mai
1999.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner