HNA- GEN.FORS/REGNSK/EKS. 1,10 I


generalforsamling mandag 10. mai 1999
i Rica Sjølyst Konferansesenter, Oslo,
under ledelse av bedriftsforsamlingens
ordfører Hans Halvorsen. Av selskapets
aksjer var totalt 85.425.929 aksjer
representert, hvorav 61.059.917
A-aksjer med stemmerett og  24.366.012
B-aksjer.Det fremlagte årsoppgjøret
for 1998 for Hafslund ASA ble av
generalforsamlingen enstemmig
fastsatt. Generalforsamlingen vedtok å
utdele et utbytte for 1998 på kr 1,10
pr. aksje. Utbyttet utbetales 28. mai
1999.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner