HNA- MELDEPLIKTIG HANDEL

Konserndirektør Arne Erik Kristiansen har 21. desember kjøpt 600 A -aksjer i Hafslund til kurs 35,90. Han eier etter dette 612 A-aksjer og 600 B -aksjer i Hafslund ASA.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner