HNA-ÅRSREGNSKAP OG UTBYTTE 1998 II


ÅRSREGNSKAP OG UTBYTTE FOR 1998

Ellers godkjente generalforsamlingen
revisors godtgjørelse for 1998 og
vedtok at honorarene for 1999 til
bedriftsforsamlingens medlemmer skulle
være uforandret fra 1998.
Styret ved styreformann Johan Fredrik
Odfjell valgte på generalforsamlingen
å trekke forslaget om erverv av egne
aksjer.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner