HNA-ÅRSREGNSKAP OG UTBYTTE 1998 II


ÅRSREGNSKAP OG UTBYTTE FOR 1998

Ellers godkjente generalforsamlingen
revisors godtgjørelse for 1998 og
vedtok at honorarene for 1999 til
bedriftsforsamlingens medlemmer skulle
være uforandret fra 1998.
Styret ved styreformann Johan Fredrik
Odfjell valgte på generalforsamlingen
å trekke forslaget om erverv av egne
aksjer.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner