HNA Avtale med ØE

Batch Number 527891Kraftleveringsavtalen termineres med virkning fra 01.07.2001 og innebærer at kraftleveringen opphører fra samme tidspunkt.

Utifra en normalbetraktning innebærer avtalen at Hafslund ASA gjennom termineringen får fristilt ca 480 GWh egenproduksjon for salg i markedet. Opprinnelig ville avtalen utløpt 31.12.2004.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner