HNA Avtale med ØE

Batch Number 527891Kraftleveringsavtalen termineres med virkning fra 01.07.2001 og innebærer at kraftleveringen opphører fra samme tidspunkt.

Utifra en normalbetraktning innebærer avtalen at Hafslund ASA gjennom termineringen får fristilt ca 480 GWh egenproduksjon for salg i markedet. Opprinnelig ville avtalen utløpt 31.12.2004.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner