HNA/HNB - EURO 500,000,000 Lånefasilitet

Syndikeringen av en lånefasilitet på EURO 500,000,000 ledet av tilretteleggere  Bayerische Landesbank og DnB Markets er nå avsluttet. Lånet er blitt godt mottatt i markedet hvilket resulterte i overtegning og nedskalering av de beløp de deltagende banker opprinnelig tegnet seg for.  
 
Lånefasiliteten, som har en løpetid på 5 år, vil bli benyttet til refinansiering av eksisterende gjeld samt generell driftsfinansiering.
 
 
Kontaktpersoner:
 
Konserndirektør Christian Berg 22 43 57 01/917 46 910
 
Informasjonsdirektør Frode Geitvik  22 43 53 86/958 43 933

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner