HNA/HNB - Årsrapport 2009

Hafslunds årsrapport for 2009 består av tre trykte publikasjoner som er tilgjengelige på norsk og engelsk: Hafslunds årsrapport, Kort fortalt og magasinet kraftfullt.  Publikasjonene på norsk er vedlagt i pdf-format og er tilgjengelige på Hafslunds hjemmeside, www.hafslund.no.

 

 

Hafslund ASA

Oslo, 15. april 2010

 

 

For ytterligere informasjon:

Økonomidirektør Morten J. Hansen

Tel: 908 28 577

E-post: morten.j.hansen@hafslund.no 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.