HNA/HNB - Diverse - Vedr. oppbudsbegjæring fra Intellinet

Det vises til børsmelding fra Intellinet ASA om at selskapet begjærer oppbud.
 
Hafslund har en eierandel på ca. 15 % i Intellinet. Aksjene var ved utløpet av 1. kvartal 2002 bokført til NOK 30,3 mill. I tillegg har Hafslund et pantesikret lån til Intellinet på NOK 15 mill.
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 12. juli

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner