HNA/HNB - Emisjon av obligasjonslån

Det vises til melding 23. februar 2009 vedr emisjon av to obligasjonslån.
Første transje av FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2013 er regulert opp til 300 millioner kroner. Av dette beløpet er 210 millioner kroner solgt i markedet, mens 90 millioner kroner inngår i Hafslunds egenbeholdning.
Hafslund ASA
Oslo, 27. februar 2009.
For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Kontakter

Abonner