HNA/HNB - Emisjon av sertifikatlån

Hafslund ASA har emittert to sertifikatlån i det norske markedet:
-         NOK 400 millioner, løpetid 20. august 2008 til 20. februar 2009, kupong 7,15 %, og
-         NOK 400 millioner, løpetid 20. august 2008 til 20. august 2009, kupong 7,20 %.
 
Hafslund ASA har emittert tre sertifikatlån i det belgiske markedet:
-         EUR 6 millioner, løpetid 18. august 2008 til 18. august 2009,
-         EUR 2 millioner, løpetid 18. august 2008 til 18. desember 2008, og
-         EUR 3 millioner, løpetid 19. august 2008 til 18. desember 2008.
Lånene er emittert under selskapets sertifikatprogram i det belgiske markedet.
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 15. august 2008.
 
For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner