HNA/HNB - Emisjon av sertifikatlån/tilbakekjøp av obligasjoner

Hafslund ASA har emittert et sertifikatlån på NOK 200 millioner med forfall 29. januar 2010, kupong 3 mnd Nibor + 95 bsp.
 
Hafslund ASA har emittert ytterligere NOK 20 millioner i obligasjonslånet med flytende rente med løpetid 4. februar 2009 til 4. februar 2013. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 150 millioner.
 
Hafslund ASA har kjøpt tilbake NOK 215 millioner i FRN Hafslund ASA 04/09, ISIN NO 0010220841, HNA37. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 876 millioner.
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 28. januar 2009
 
For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner