HNA/HNB - Emisjon og utvidelse av sertifikatlån

Hafslund ASA har den 16. oktober 2008 emittert et sertifikatlån på NOK 200 millioner med forfall 23. april 2009, kupong 6,90 %.
 
Hafslund ASA har den 16. oktober 2008 utvidet sertifikatlån med forfall 13. oktober 2009 med NOK 200 millioner, kupong 8,16 %. Etter transaksjonen er utstående i lånet NOK 500 millioner.
 
Hafslund ASA
Oslo, 16. oktober 2008.
 
For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner