HNA/HNB - Endret finansiell kalender for 2006

Foreløpig resultat 2005, 7. februar 2006
 
Rapport 1. kvartal 2006, 3. mai 2006 (presentasjon 4. mai 2006)
 
Generalforsamling, 3. mai 2006 (eks. utbyttedato 4. mai 2006)
 
Rapport 2. kvartal 2006, 18. juli 2006
 
Rapport 3. kvartal 2006, 27. oktober 2006 (presentasjon 30. oktober 2006)
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 22. desember 2005

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner