HNA/HNB - Endring aksjekapital

Hafslund har i dag mottatt firmaattest som bekrefter sletting av 37.184 A-aksjer som vedtatt på Hafslunds generalforsamling den 3. mai 2007. Ny aksjekapital er NOK 195.186.264,- fordelt på 115.427.759 aksjer av klasse A og 79.758.505 aksjer av klasse B.  
 
Hafslund ASA
Oslo, 4. oktober 2007

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Kontakter

Abonner