HNA/HNB - Endringer i konsernledelsen

 

Konserndirektør for Økonomi og finans i Hafslund ASA, Finn Bjørn Ruyter, vil fra 1. juli 2011 også inneha rollen visekonsernsjef i Hafslund. Fra samme dato vil han vil i tillegg til områdene økonomi, finans og krafthandel få ansvaret for områdene IKT, kontrakt og eiendom. Ruyter begynte i Hafslund i august 2010 og har 20 års erfaring fra energiselskaper, hvorav 10 år som leder av Elkem Energi.

HR-området ved HR-direktør Gøril Nordskag Johnsen vil fra samme dato rapportere til konsernsjef Christian Berg.

Hafslund ASA
Oslo, 1. juli 2011

Kontaktperson:

Karen Onsager
Kommunikasjonsdirektør
Tel: +47 92 08 70 07
E-mail: karen.onsager@hafslund.no

 

 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner