HNA/HNB - Endringer i konsernledelsen i Hafslund ASA

Hege Yli Melhus (32) er fra 3. mai ansatt som konserndirektør Marked og går inn i konsernledelsen i Hafslund ASA. Melhus overtar stillingen etter Cato Haugen som fratrer etter eget ønske for å prioritere egne investeringer. Forretningsområdet Privat vil overta ansvaret for Strøm Bedrift og endrer navn til Marked.
 
Hege Yli Melhus har vært ansatt i Hafslund siden 2002, og kommer fra stillingen som markedsdirektør Privat hvor hun har vært ansvarlig for produktutvikling og prising av konsernets strøm- og alarmtjenester til privatmarkedet, kundedialog og konsernets markedskommunikasjon. Melhus har tidligere ledet konsernets styre- og ledelsessekretariat. Melhus har videre bakgrunn som investeringsanalytiker i Kistefos Venture Capital AS og arbeidet som forskningsassistent ved INSEAD i Frankrike.
 
Melhus har en Maîtrise des Sciences de Gestion (tilsvarende siviløkonomgrad) med fordypning i finans fra Université Paris IX Dauphine og Université Toulouse 1, Frankrike. Hun er styreleder i NorgesEnergi AS, Fredrikstad EnergiSalg AS og Hallingkraft AS. Melhus og nærstående eier ingen aksjer i Hafslund ASA.
 
Cato Haugen vil være tilgjengelig for konsernet i en overgangsperiode, samt fortsette som styrerepresentant innen Hafslunds sikkerhetsvirksomhet.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 4. mai 2006

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner