HNA/HNB - Endringer til Hafslunds konsernledelse

Hafslund ASA har ansatt Gunnar Gjørtz (f. 1956) som ny konserndirektør Økonomi og Finans. Gjørtz vil tiltre stillingen etter nærmere avtale. Han kommer fra stillingen som finansdirektør i Løvenskiold Vækerø AS hvor han har vært ansatt siden 2002. Gjørtz har bakgrunn som CFO i NetCom ASA frem til TeliaSoneras kjøp av selskapet i 1999. Han har også fire års erfaring fra det fransk-belgiske energi- og miljøkonsernet Suez, hvorav to år i England og to år i Frankrike. Fra 1989 var Gjørtz CFO i Nora Eiendom AS frem til selskapet ble kjøpt av KLP Forsikring i 1995. Han har også arbeidserfaring fra Nora Industrier AS, fra seismikkselskapet GECO AS og som revisor i Arthur Andersen. Gjørtz er styremedlem i børsnoterte Itera Consulting Group ASA og i Heidenreich Holding AS. Han er utdannet handelsøkonom ved Oslo Handelshøyskole. Gjørtz og nærstående eier ingen aksjer i Hafslund.
 
Tove Pettersen (f. 1970), tidligere konserndirektør Bedrift og nå i svangerskapspermisjon, tiltrer som konserndirektør Stab fra april 2007. Pettersen var konserndirektør Bedrift fra september 2005 til juli 2006. Hun har også vært konserndirektør for Marked og var fram til høsten 2003 konserndirektør for Strømsalg. Pettersen har vært i Hafslund siden 1997 da hun kom fra Hedmark Energi. Fram til 2002 har hun hatt sentrale roller innen industrielle investeringer og krafthandel i Hafslund. Pettersen sitter i dag i styret i Energibedriftenes landsforening (EBL) og i Eidsiva Vekst AS. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Pettersen og nærstående eier 6 858 B-aksjer i Hafslund.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 8. mars 2007

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner