HNA/HNB - Finansiell kalender for 2008

Styret i Hafslund ASA har vedtatt følgende finansielle kalender for 2008:
 
Rapport 4. kvartal 2007 og foreløpig årsresultat 2007, 8. februar 2008
 
Ordinær generalforsamling, 6. mai 2008
 
Rapport 1. kvartal 2008, 6. mai 2008
 
Rapport 2. kvartal 2008, 17. juli 2008
 
Rapport 3. kvartal 2008, 28. oktober 2008
 
 
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 7. september 2007
 
For ytterligere informasjon:
 
Direktør Investor Relations, Heidi Ulmo, tlf. 90 91 93 25

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner