HNA/HNB - Finansiell kalender for 2012

 

Styret i Hafslund ASA har vedtatt følgende finansielle kalender for 2012:

Rapport 4. kvartal 2011 og foreløpig årsresultat 2011, 2. februar 2012

Ordinær generalforsamling, 24. april 2012

Rapport 1. kvartal 2012, 4. mai 2012

Rapport 2. kvartal 2012, 11. juli 2012

Rapport 3. kvartal 2012, 25. oktober 2012

Det tas forbehold om endringer av datoene.

Hafslund ASA

Oslo, 13. september 2011

 

 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner