HNA/HNB - Finn Bjørn Ruyter ny konsernsjef i Hafslund

Styret i Hafslund ASA har ansatt Finn Bjørn Ruyter som konsernsjef i Hafslund. Ruyter kommer frastillingen som konserndirektør for Økonomi og finans, og har fra 6. januar 2012 også vært konstituert som konsernsjef i Hafslund.

Finn Bjørn Ruyter (født 1964) tiltrådte som konserndirektør for Økonomi og finans i Hafslund 16. august 2010. Han har over 20 års erfaring fra norsk energi- og kraftbransje. Han var ansatt i Norsk Hydro i seks år med ansvarsområder oljehandel, raffinering og krafthandel, og deretter tolv år i Elkem, hvorav de siste ti årene som leder av Elkem Energi. Ruyter kom til Hafslund fra stillingen som Chief Operating Officer i SN Aboitiz Power.

Ruyter er utdannet sivilingeniør fra NTH og har en MBA fra Handelshøyskolen BI. Ruyter og nærstående eier 5000 A-aksjer og 100 B-aksjer i Hafslund.

– Styret ser fram til å samarbeide videre med Finn Bjørn Ruyter som Hafslunds konsernsjef. De siste årene er konsernets strategiske kurs endret i retning av å bli et mer rendyrket energikonsern, med vekt på fornybar energi, infrastruktur og marked. Ruyters bakgrunn og erfaring er viktig når Hafslund nå skal videreføre dette arbeidet, sier Birger Magnus, styreleder i Hafslund ASA.

Hafslund ASA

Oslo, 21. mars 2012

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter, telefon 911 38 199

Styreleder i Hafslund ASA Birger Magnus, telefon 900 30 093

 

 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner