HNA/HNB- Godkjennelse av kjøp av aksjer

Det vises til børsmelding vedrørende medlempliktig handel/flagging den 28. mars
 
Styret i Hafslund ASA har i dag godkjent at Fortum Forvaltning AS, et heleid selskap i Fortum-konsernet, kjøper 30.479.353 A-aksjer og 11.265.909 B-aksjer, totalt 41.745.262 aksjer i Hafslund ASA.
 
 
Oslo, 2. april 2003
 
Kontaktperson
 
Konserndirektør Christian Berg,
+47 22 43 57 01
+47 917 46 910

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner