HNA/HNB - Gunstig refinansiering for Hafslund

Hafslund ASA har utstedt et nytt obligasjonslån med 10 års løpetid (2004/2014). Lånet har fast rente på 6,20% og en spread over swaprenten på 120 basispunkter.

- Vi er svært tilfredse med dette. Markedet for såpass lange lån har i lang tid vært dårlig for industriselskaper, sier konserndirektør Christian Berg. Dette er et viktig bidrag til å forlenge løpetiden i Hafslunds låneportefølje. Lånet skal i sin helhet benyttes til å refinansiere lån som forfaller i begynnelsen av 2004.
 
Første transje på lånet er på NOK 750 millioner, mens totalrammen er på NOK 1.500 millioner. Tilrettelegger er Swedbank.
 
 
Oslo, 19. desember 2003
 
CFO Christian Berg, + 47 917 46 910

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner