HNA/HNB - Hafslund ASA reduserer eierandel i Renewable Energy Corporation ASA til 11,5%

Oslo, 25 november 2009: Hafslund ASA har gjennom sitt heleide datterselskap Hafslund Venture AS ("Hafslund") i dag solgt 18 millioner aksjer i Renewable Energy Corporation ASA ("REC"), tilsvarende ca. 2,7 prosent av utestående aksjer. Aksjene ble solgt til kurs NOK 35,30. Etter transaksjonen eier Hafslund 11,5 prosent av utestående aksjer i REC.
 
- Hafslund vil fortsette å være en langsiktig eier i REC og har sterk tro på selskapet og dets fremtidsutsikter. Hensikten med denne transaksjonen er å frigjøre den kapitalen som ble bundet opp i REC i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen i juli 2009. Salget styrker Hafslunds likviditetsposisjon ytterligere, noe som er svært viktig for vår fortsatte satsning innenfor fornybar energi, infrastruktur og strømsalg, sier konsernsjef Christian Berg.
 
Transaksjonen ble tilrettelagt av Carnegie ASA.
 
Kontaktinformasjon:
Christian Berg
CEO, Hafslund ASA
Tel: +47 917 46 910
 
Konserndirektør Venture i Hafslund, Tore Schiøtz, er styremedlem i Renewable Energy Corporation ASA (REC).

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner