HNA/HNB - Hafslund har inngått avtale om lån på 800 mill. kroner fra DEPFA BANK plc

Hafslund har i dag inngått avtale med DEPFA BANK plc om et lån på 800 mill. kroner.  Lånebetingelsene er meget konkurransedyktige. Lånet har en løpetid på fem år og skal benyttes til refinansiering. 
 
Hafslund ASA
Oslo, 27. september 2007
 
 
For ytterligere informasjon:
 
Finansdirektør Ketil Wang, tel 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner