HNA/HNB - Hafslund i 1. kvartal 2012: Tilfredsstillende EBITDA til trossfor lave kraftpriser.

 

Hovedpunkter:

-  EBITDA på 607 mill, ned 7 prosent fra fjoråret.  

-  God underliggende drift, men resultat påvirket av lave kraftpriser og mildt vær.

-  Vannkraftproduksjon 10 prosent høyere enn normalen for kvartalet.

-  27 øre/kWh i kraftpris for vannkraftvirksomheten - ned 43 prosent fra fjoråret.

-  Nettvirksomheten med stabil drift og et normalt resultat.

-  Marked med resultat på linje med fjoråret og en liten vekst i antall kunder.

-  Resultat etter skatt på 214 mill inkluderer 72 mill i verdiendringer eller engangsforhold.

Hafslund oppnådde en EBITDA på 607 mill (656 mill) i 1. kvartal. Det har vært god underliggende drift i kvartalet. Resultatet er påvirket av lave kraftpriser, høy vannkraftproduksjon og lav energietterspørsel som følge av et mildt kvartal. Nettvirksomheten har hatt stabil drift og et normalt resultat basert på dagens inntektsrammeregulering. Vannkraftproduksjonen på 601 GWh er 62 prosent høyere enn fjoråret og 10 prosent høyere enn normalen for kvartalet. Kraftprisen på 27 øre/kWh for vannkraftvirksomheten er en reduksjon på hele 43 prosent fra fjoråret. Marked har et resultat på linje med fjoråret til tross for lavere etterspørsel som følge av et mildt kvartal.

Les rapporten i bla-utgave på www.hafslund.no/rapport (http://www.hafslund.no/rapport)

Hafslund ASA,
Oslo, 3. mai 2012

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef, Finn Bjørn Ruyter: tlf. 911 38 199,
e-post: finn.bjorn.ruyter@hafslund.no

Økonomidirektør Morten J. Hansen, tlf. 908 28 577,
e-post: morten.j.hansen@hafslund.no

 

 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.