HNA/HNB - Hafslund inn på eiersiden i Network Norway

Som et ledd i konsolideringen i den norske telekombransjen selger Hafslund Venture AS sin eierandel i One Call AS til Network Norway AS, med oppgjør i aksjer i Network Norway AS. Virksomhetsverdien av One Call er vurdert til 228 millioner kroner.

Øvrige aksjonærer i Network Norway er blant annet Orkla ASA, Katalysator AS, Bredbåndsalliansen AS og gründer Egil Skibenæs. Aksjonærene vil tilføre selskapet tilstrekkelig kapital for videre utvikling og vekst. Etter de planlagte transaksjonene vil Hafslund Venture ha en eierandel på cirka 18 prosent i Network Norway.
 
Mobiltrafikken fra Ventelos om lag 170.000 kunder og One Calls om lag 100.000 kunder planlegges overført til Network Norways nett. Selskapet blir den tredje største mobilaktøren i Norge, med forretningsområder innen både privat- og bedriftsmarkedet. Det er forventet at Network Norway kan ta ut betydelige synergier gjennom eierskap til egen infrastruktur og en vesentlig kundeportefølje som genererer trafikk i nettet. Network Norway betjener etter transaksjonene om lag 450.000 kunder og har en forventet omsetning i 2008 på rundt 1,9 milliarder kroner.
 
- Vi ønsker å bidra til at det etableres et stort og lønnsomt mobilselskap i Norge. Med sine industrielle og finansielle eiere er Network Norway godt posisjonert til å fortsette byggingen av et moderne mobilnettverk basert på 3G i Norge og oppnå ytterligere positiv verdiutvikling ved å tilby nye produkter og tjenester til mobilmarkedet, sier administrerende direktør Tore Schiøtz i Hafslund Venture AS.

- Transaksjonen er en naturlig videreføring av vårt engasjement i One Call. Satsingen representerer et betydelig potensial for videre verdiutvikling, sier Schiøtz.
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 20. desember 2007For ytterligere informasjon:

Administrerende Direktør Hafslund Venture AS, Tore Schiøtz, tlf 915 21 719

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner