HNA/HNB - hafslund kjøper aksjer i NOKAS

Hafslund Sikkerhet AS har inngått avtale med Norges Bank om å kjøpe 33,5 prosent av aksjene i Norsk Kontantservice AS (NOKAS). Kjøpesummen er 17,5 millioner kroner. Salget er vedtatt av Norges Banks representantskap men betinget av at de øvrige eierne ikke benytter sin forkjøpsrett. Aksjene overdras så snart de øvrige aksjonærene har avklart hvorvidt forkjøpsrett benyttes.
 
Det vises for øvrig til pressemelding fra Norges Bank.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 9. desember 2005
 
For ytterligere informasjon:
 
Informasjonssjef, Karen Onsager, tlf. 92 08 70 07 Direktør Investor Relations, Heidi Ulmo, tlf. 90 91 93 25

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner