HNA/HNB - Hafslund planlegger børsnotering av Tekniske tjenester

Hafslunds styre har besluttet å starte forberedelser for å skille ut forretningsområdet Tekniske tjenester som et eget selskap, notert på Oslo Børs. Det nye selskapet skal hete Hafslund Infratek. Hafslund Infratek er en ledende totalleverandør innen utbygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur; energibærere, telekom og høysikkerhet. Selskapet har sin hovedtyngde i Sør Norge, med vekst ambisjoner i Norge og Norden.
 
 
- Dette er en ytterligere satsning på forretningsområdet Tekniske tjenester og gir et styrket grunnlag for lønnsom vekst i et marked i endring. Hafslund skaper verdier ved å bygge sterke virksomheter og la dem videreutvikle seg, sier Hafslunds konsernsjef Christian Berg.
 
Hafslund vil opprettholde majoritetseierskap i det nye selskapet og bidra til videre utvikling gjennom aktivt eierskap.
 
- Hafslund Infrateks konkurranseposisjon er blitt betydelig styrket de siste årene gjennom effektivisering, organisk vekst og strategiske kjøp. En utskillelse av forretningsområdet som et eget, børsnotert selskap gir muligheter for ytterligere verdiskapning og bidrar til økt synlighet og tydelighet. Det vil styrke vår mulighet til å bli den foretrukne totalleverandøren innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. En fristilling av virksomheten gir virksomheten gode muligheter til også å vokse innen markeder som ennå ikke er fullt konkurranseutsatt, samt bli en god partner for det offentliges kjøp av tredjeparts tjenester, sier Bjørn Frogner, konserndirektør for Tekniske tjenester og administrerende direktør for Hafslund Infratek.
 
Hafslund Infratek ekspanderer allerede geografisk i Norge med klare vekstambisjoner i Norden
 
- Operasjonell, strategisk og finansiell handlefrihet er sentralt for aktører i et marked i endring. Styrets beslutning om forberedelser for børsnotering gir et grunnlag for en forsterket utvikling av både Hafslund-konsernet og Hafslund Infratek. En børsnotering vil komme både ansatte, kunder og eiere til gode, understreker Christian Berg.
 
Planene om børsnotering av Hafslund Infratek vil utdypes på dagens resultatpresentasjon for 3. kvartal 2007, klokken 0900 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo.
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 26. oktober 2007
 
 
Nærmere informasjon ved:
 
Heidi Ulmo, direktør Investor Relations, tlf. 909 19 325, e-post heidi.ulmo@hafslund.no  
 
Bjørn Frogner, konserndirektør Tekniske tjenester, tlf. 913 79 505, e-post bjorn.frogner@hafslund.no
 
 
This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities of Hafslund Infratek in the United States, nor shall there be any sale of these securities in any state thereof in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state.  The securities of Hafslund Infratek may only be offered and sold in the United States pursuant to an effective registration statement filed with the United States Securities and Exchange Commission or pursuant to an exemption from the registration and prospectus delivery requirements of the United States Securities Act of 1933, as amended.  Any public offering of the Hafslund Infratek's securities in the United States will be made only by means of a prospectus that may be obtained from Hafslund Infratek and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements and other information relevant to investors.
 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner