HNA/HNB - Hafslund selger boligalarmvirksomheten

Hafslund har inngått avtale med Securitas Direct AS om salg av Hafslund Sikkerhet som utgjør Hafslunds boligalarmvirksomhet. Securitas Direct vil overta Hafslunds boligalarmvirksomhet med kunder, personell og utstyr. Transaksjonen er kun betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet.
 
Securitas Direct betaler Hafslund NOK 525 millioner for 100 % av aksjene i både Hafslund Sikkerhet Privat AS og Hafslund Boligteknikk AS. Salget gir en regnskapsmessig gevinst på om lag NOK 170 millioner. Hafslund mottar NOK 150 millioner av salgssummen i form av nyutstedte B-aksjer i Securitas Direct AB og dette innebærer at Hafslund vil kunne ta del i den videre verdiskapningen i selskapet.
 
- Denne transaksjonen er en beslutning basert på Hafslunds ønske om å delta i den pågående strukturendringen i sikkerhetsmarkedet i Norge. Vårt ønske er å sikre videre utvikling av selskapet og å bidra til å skape en solid og kundevennlig sikkerhetsaktør i det norske markedet, sier konserndirektør for Marked i Hafslund, Hege Yli Melhus. - Securitas Direct er markedsledende innen sikkerhetstjenester for boliger og bedrifter i Europa, og er en solid og seriøs alarmleverandør som teknologisk er langt fremme. Vi er sikre på at Securitas Direct vil ta godt vare på kundene til Hafslund Sikkerhet og bidra til en positiv utvikling for selskapet.  
 
- Vi føler et stort ansvar når vi nå ønsker våre nye kunder og medarbeidere velkommen, de har jo i utgangspunktet valgt Hafslund Sikkerhet fra begynnelsen av. Jeg er likevel overbevist om at vår fokus på service, kundepleie, samt måten vi ivaretar våre ansatte på, vil gjøre at kunder og medarbeidere føler seg velkomne og trygge hos oss, sier konsernsjef Dick Seger i Securitas Direct.
 
- En avtale med Hafslund betyr at det blir mulig å styrke vårt servicetilbud ytterligere og vi vil kunne tilby kundene nye tekniske løsninger innen alarmverifisering i en raskere takt. Vi kan tilby en større gruppe kunder et enda bredere spekter av tjenester og produkter, og det er bra for det norske sikkerhetsmarkedet. Kundene får mer igjen for pengene, fortsetter Dick Seger.
 
- Hafslund-konsernets utvikling den siste tiden har gått mot en tydeligere satsing på utbygging av fornybar energi og videreutvikling av infrastruktur, samtidig som konsernet er størst i Norge innen strømsalg. Salget av vår sikkerhetsvirksomhet er et naturlig steg for å rendyrke denne strategien. Kombinasjonen av Securitas Direct og Hafslund Sikkerhet er til det beste både for kundene og selskapet, sier Hafslunds konsernsjef Christian Berg.  
 
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 6. august 2008
 
 
For ytterligere informasjon:
 
Informasjonsdirektør, Karen Onsager, tlf. 920 87 007
karen.onsager@hafslund.no
 
Konserndirektør Marked, Hege Yli Melhus, tlf. 414 42 952
hege.yli.melhus@hafslund.no
 
 
Fakta om selskapene
 
Om Securitas Direct
Securitas Direct er en ledende servicebedrift som tilbyr sikkerhetstjenester av høy kvalitet til private hjem og mindre bedrifter. Bakgrunnen for selskapets fremgang er en kombinasjon av sterk kundetilvekst, skalerbare konsepter og et godt utviklet lokalt entreprenørskap. Konsernet holder til i ni ulike europeiske land, der Norge, Sverige og Spania utgjør de tre største landene. Selskapet ble etablert i Norge i 1991. I 2007 hadde Securitas Direct en omsetning på 3 816 MSEK og et driftsresultat på 275 MSEK, samt en nettotilvekst i kundeporteføljen på rundt 15 prosent. Antall kunder rundet 1 000 000 ved halvårsskiftet 2008. B-aksjen ble notert på Stockholmsbørsen 29. september,  men aksjen avnoteres 15. august 2008. For mer informasjon, pressekit og fotografier, besøk www.securitas-direct.com
 
Om Hafslund Sikkerhet
Hafslunds boligalarmvirksomhet er ledende i det norske markedet med over 75 000 privatkunder. Selskapet har en årsomsetning på ca 260 millioner kroner med om lag 200 ansatte. Virksomheten tilbyr bolig- og brannalarmer til private husholdninger i Norge. Boligalarmvirksomheten har hovedkvarter i Oslo, men betjener sikkerhetskunder på nasjonalt plan. Hafslunds sikkerhetsvirksomhet består av selskapene Hafslund Sikkerhet Privat AS og Hafslund Boligteknikk AS. www.hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner