HNA/HNB - Hafslund selger fibernettvirksomhet

Hafslund Venture har solgt Hafslund Fibernett AS til PE-fondet EQT V. Kjøper overtar selskapet med kunder, personell og utstyr.

 

Kjøper betaler Hafslund NOK 1 477 millioner for 100 % av aksjene i Hafslund Fibernett AS. Transaksjonen vil gi en gevinst på om lag NOK 900 millioner. Transaksjonen er kun betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet og vil bli gjennomført når godkjennelsen foreligger. Hafslund mottar NOK 1 167 millioner av salgssummen i kontanter og NOK 310 millioner ytes i lån med løpetid i inntil 7 år.

 

Hafslund-konsernets utvikling den siste tiden har gått mot en tydeligere satsing på utbygging av fornybar energi og videreutvikling av infrastruktur for energi, samtidig som konsernet vokser innen strømsalg. Salget av fibernettvirksomheten er et naturlig steg for å rendyrke denne strategien.

 

- Vi er stolte av den utviklingen Hafslund Fibernett har hatt og selskapet kan i dag skilte med en svært solid markedsposisjon. Vi er glade for å kunne bringe dette selskapet videre inn i en ny vekstfase hos nye eiere, sier konserndirektør for Hafslund Venture, Tore Schiøtz.

Hafslunds rådgivere i transaksjonen har vært Pareto Securities og Wiersholm.

 

Hafslund ASA
Oslo, 22. desember 2010

 

 

For ytterligere informasjon:
Konserndirektør Venture, Tore Schiøtz, tlf. 915 21 719
tore.schiotz@hafslund.no

 

Kommunikasjonsdirektør, Karen Onsager, tlf. 920 87 007
karen.onsager@hafslund.no

 

 

Fakta om Hafslund Fibernett AS
Hafslund Fibernett bygger, eier og leier ut det største operatørnøytrale fibernettet i Norge. Fibernettet dekker store deler av det sentrale Østlandet. Hafslund Fibernett har 2 300 km føringsveier, 200 000 km fiberkabler og leverer mørk fiber til rundt 150 kunder, herunder internettleverandører (Internet Service Providers, ISP), store bedrifter og kommuner. 

 

Selskapet har 20 ansatte og hovedkontoret ligger i Oslo. Driftsmidlene hadde en balanseført verdi på om lag NOK 540 millioner per 30. september 2010. Resultat for virksomheten:

 

NOK millioner Per 3 kv. 2010 Per 3. kv.
2009
Året
2009
Året
2008
         
Driftsinntekter 133 108 151 124
EBITDA 94 74 101 84
Driftsresultat 69 49 67 51
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner