HNA/HNB - Hafslund selger sentralnettanlegg til Statnett

Hafslund har inngått avtale om salg av sentralnettanlegg med tilhørende eiendommer i Oslo til Statnett SF.  Avtalen har en ramme på 331 millioner kroner og vil tre i kraft fra januar 2011. Salget vil gi Hafslund en gevinst i størrelsesorden 20 millioner kroner.

 

Avtalen omfatter salg av sentralnettet i stasjonene Smestad, Sogn, Ulven og Furuset - med eiendomsmassene som hører til. Disse stasjonene er knutepunkter for strømforsyningen inn mot Oslo.


Hafslund ASA
Oslo, 13. desember 2010

 

 

Kontaktpersoner Hafslund:
Administrerende direktør Hafslund Nett AS, Jens Auset - tlf. 911 44 701
Økonomidirektør Hafslund ASA, Morten J. Hansen - tlf 908 28 577

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner