HNA/HNB - Hafslund Venture og Eidsiva Vekst satser sammen

 

Hafslund Venture og Eidsiva Vekst har i dag inngått avtale om å slå sammen sin investeringsvirksomhet ved at Hafslund Venture porteføljen legges inn i et felleseid selskap med Eidsiva Vekst; Energy Future Invest AS (EFI).

Den nye sammenslåtte porteføljen vil bestå av hel- og deleierskap i til sammen 12 selskaper og en betydelig kontantbeholdning. Hafslund og Eidsiva ønsker med dette å bidra til å etablere et langsiktig og slagkraftig investeringsmiljø med hovedfokus på energi, og vil eie halvparten hver i det nye selskapet.

- Denne felles satsningen understreker begge selskapenes ønsker om å identifisere og utvikle nye forretningsmuligheter innen energibransjen, mener konsernsjef Ola Mørkved Rinnan i Eidsiva.

Det nye felleseide selskapet skal ledes av Tore Schiøtz. Han er tidligere konserndirektør i Hafslund og leder for deres venturevirksomhet. - Med disse eierne i ryggen ser vi fram til å videreutvikle 12 interessante selskaper samtidig som vi vil ha finansielle muskler til å gjøre nye investeringer innen en meget spennende sektor, sier Schiøtz.

- Vi er stolte over å bringe et sterkt forvaltningsmiljø - som har levert fremragende resultater de siste ti årene - videre i en ny kontekst sammen med Eidsiva som vi har lange og gode relasjoner til, sier konsernsjef Christian Berg i Hafslund.

Hafslund ASA

Oslo, 22. desember 2011

Kontaktpersoner:
Managing Partner Tore Schiøtz, tlf. 915 21 719.
Direktør Thor Svegården, Eidsiva Vekst, tlf. 916 21 541

Konserndirektør Finn Bjørn Ruyter, Hafslund, tlf. 911 38 199

 

 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner